UHLIE SORBOTECH® na čistenie výfukových plynov

Aktívne uhlie Sorbotech® sa používa v systémoch, v ktorých je nevyhnutné čistenie výfukových plynov. Účinne plnia svoju úlohu napr. v:

  • Spaľovniach komunálneho odpadu
  • Spaľovniach medicínskych odpadov
  • Spaľovniach kalov
  • Uholných elektrárňach


Na uvedené účely sa používa impregnované a neimpregnované práškové uhlie radu Sorbotech® FP/FPB a aj granulované uhlie Sorbotech® FGB a FGBS na odstránenie dioxínov a furánov (PCDD/F) a aj ťažkých kovov.


Práškové uhlie Sorbotech® je balené do bežných vriec alebo vriec typu big bag, existuje možnosť dodávky aj autocisternou.