Ktoré aktívne uhlie sa odporúča na úpravu vody v bazénoch?

Na úpravu vody v bazénoch odporúčame granulované aktívne uhlie z kokosových škrupín radu Sorbotech® LGCO. Lacnejšia a tiež často využívaná alternatíva je bitúmenové uhlie Sorbotech® LG.

Ktoré aktívne uhlie sa odporúča na úpravu vody pre vodovodné siete?

Na úpravu vody pre vodovodné siete sa najčastejšie využíva bitúmenové uhlie Sorbotech® LG s bežnou granuláciou 8x30 mesh (0,6-2,36 mm), niekedy sa tiež používa kokosové uhlie Sorbotech® LGCO. Pre iné technológie úpravy vody – s využitím práškového uhlia – sa odporúča práškové drevené uhlie Sorbotech® LPW.

Ktoré aktívne uhlie sa odporúča na úpravu vody v potravinárskom priemysle?

Na úpravu vody v potravinárskom priemysle odporúčame použiť čisté kokosové uhlie s nízkym obsahom popola Sorbotech® LGCO. V tomto odvetvi sa používa aj bitúmenové uhlie Sorbotech® LG a práškové uhlie LPW.

Ktoré aktívne uhlie sa odporúča na použitie v spaľovniach?

Na čistenie výfukových plynov odporúčame práškové uhlie radu Sorbotech® FP, ktoré sa využíva na odstránenie dioxínov a furánov (PCDD/F) a aj ťažkých kovov. V technologických riešeniach na báze granulovaného uhlia sa môže použiť aktívne uhlie Sorbotech® FGB a FGBS.

Ktoré aktívne uhlie sa odporúča na použitie v bioplynárňach?

Na odstránenie sírovodíka sa odporúča formované impregnované aktívne uhlie radu Sorbotech® GERS, a na odstránenie siloxanov najčastejšie je postačujúce neipregnované formované uhlie radu Sorbotech® GE. Neváhajte nás kontaktovať s otázkou čistenia bioplynu, aby sme mohli vám odporučiť ten najvhodnejší výrobok.

Ktoré aktívne uhlie sa odporúča na použitie vo ventilačných systémoch a digestoroch pre gastronómiu?

Na takéto použitie odporúčame granulované uhlie radu Sorbotech® GGCO z kokosových škrupín a aj formované uhlie radu Sorbotech® GE a granulované uhlie radu Sorbotech® GG.

Aký je postup pri likvidácii použitého aktívneho uhlia?

Použité aktívne uhlie je odpad, ktorý by sa mal odovzdať na likvidáciu alebo recykláciu. Odber, dopravu a likvidáciu alebo recykláciu odpadu môžu vykonávať len organizácie, ktorým boli udelené nevyhnutné povolenia na výkon takýchto prác.

Vzniká z aktívneho uhlia nebezpečný odpad?

O tom, či z aktívneho uhlia vzniká nebezpečný odpad, informuje jeho kód, ktorý priamo závisí od určenia/použitia tohto uhlia.

Aké aktívne uhlie by sa malo použiť na zníženie zápachu z odpadových vôd?

Skupinou chemických zlúčenín používaných pri čistení odpadových vôd (čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice a pod.), ktoré spôsobujú zápachové znečistenie ovzdušia, sú zlúčeniny síry (sírovodík, merkaptány). V tomto prípade je účinnou metódou použitie špeciálneho impregnovaného aktívneho uhlia z rodiny Sorbotech®GERS. Adsorpcia na uhlíkovom lôžku je založená na princípe chemisorpcie.


Kontakt

ACES Sp. z o.o.

ul. Legionów 69
81-314 Gdynia, Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl