WĘGLE FORMOVANÉ

węgiel pylisty

Sorbotech® GE

je formované aktívne uhlie, ktoré sa vyrába zo starostlivo vyberaných druhov uhlia. So skvele vyvinutým vnútorným povrchom garantuje efektívnu adsorpciu organických zlúčenín rôzneho druhu, ktoré sú prítomné vo vzduchových a plynových prúdoch, a s vhodnou veľkosťou a rozmiestnením pórov sú ideálnym médiom na použitie v priemysle a ventilačných systémoch.

Použitie:

 • Odstraňovanie prchavých organických látok
 • Náplň filtrov nad digestormi
 • Filtre pre lakovacie a maliarske kabíny
 • Filtrácia výparov z rozpúšťadiel, asfaltov a palív
 • Dezodorácia
 • Odstraňovanie siloxánov

 

WĘGLE GRANULOWANE

węgiel pylisty

Sorbotech® LG

je granulované aktívne uhlie, ktoré sa vyrába z veľmi kvalitného uhlia. Je zvlášť pripravené na úpravu vody na pitie, z ktorej odstráni látky ovplyvňujúce jej farbu, chuť a pach. Okrem toho toto uhlie je ideálne médium na filtrovanie odpadových vôd a procesnej vody, z ktorých odstráni organické znečistenia, nechávajúc len stopové množstvá.

Sorbotech® LGCO

je granulované aktívne uhlie, ktoré sa vyrába z veľmi kvalitných kokosových škrupín. So skvele vyvinutým vnútorným povrchom, mikropórovitou štruktúrou a vysokou tvrdosťou je ideálnym médiom na úpravu vody na pitie, z ktorej odstráni látky ovplyvňujúce jej farbu, chuť a pach. Okrem toho je skvelým výrobkom na filtrovanie odpadových vôd a procesnej vody, z ktorých odstráni organické znečistenia, nechávajúc len stopové množstvá.

Sorbotech® GG

je granulované aktívne uhlie, ktoré sa vyrába zo starostlivo vyberaných druhov uhlia. So skvele vyvinutým vnútorným povrchom je ideálnym médiom na efektívnu adsorpciu organických zlúčenín rôzneho druhu, ktoré sú prítomné vo vzduchových a plynových prúdoch napr. v priemysle alebo ventilačných systémoch.

Sorbotech® GGCO

je granulované aktívne uhlie, ktoré sa vyrába z veľmi kvalitných kokosových škrupín So skvele vyvinutým vnútorným povrchom, mikropórovitou štruktúrou a vysokou tvrdosťou je ideálnym médiom na efektívnu adsorpciu organických zlúčenín rôzneho druhu, ktoré sú prítomné vo vzduchových a plynových prúdoch napr. v priemysle alebo ventilačných systémoch.

Sorbotech® FGB

je granulované aktívne uhlie , ktoré sa vyrába zo starostlivo vyberaných druhov uhlia. Jeho vhodne vyvinutá vnútorná štruktúra garantuje efektívnu adsorpciu a vysokú účinnosť pri odstraňovaní dioxínov, furánov a ťažkých kovov z výfukových plynov, vznikajúcich pri tepelnom spracovaní kalov z ČOV a spaľovaní odpadu.

Použitie:

 • Odstraňovanie dioxínov, furánov a ťažkých kovov z výfukových plynov

Sorbotech® FGBS

je granulované aktívne uhlie impregnované zlúčeninami síry, ktoré sa vyrába zo starostlivo vyberaných druhov uhlia. Jeho vhodne vyvinutá vnútorná štruktúra garantuje efektívnu adsorpciu a vysokú účinnosť pri odstraňovaní dioxínov, furánov a ťažkých kovov (predovšetkým ortuti) z výfukových plynov, vznikajúcich pri tepelnom spracovaní kalov z ČOV a spaľovaní odpadu.

Použitie:

 • Odstraňovanie dioxínov, furánov a ťažkých kovov z výfukových plynov
 • Odstraňovanie ortuti z výfukových plynov

 

IMPREGNOVANIE UHLIE

węgiel pylisty

Sorbotech® GERS

je impregnované alebo katalytické, formované aktívne uhlie, ktoré vzniká v dôsledku aktivácie vodnou parou starostlivo vyberaného antracitového uhlia. Vhodne navrhnutý výrobný proces garantuje vždy dobrú kvalitu a vysoké sorpčné vlastnosti výrobku. Toto uhlie sa používa na odstránenie zlúčenín síry z plynov.

Použitie:

 • Odstraňovanie sírovodíka
 • Odstraňovanie oxidu siričitého
 • Odstraňovanie merkaptánov
 • Dezodorácia
 • Čistenie bioplynu

Sorbotech® GERA

je impregnované, formované aktívne uhlie, ktoré vzniká v dôsledku aktivácie vodnou parou starostlivo vyberaných druhov uhlia. Charakterizuje sa podstatnou tvrdosťou a kapacitou pórov, vďaka čomu je ideálnym médiom na použitie v priemyselných a ventilačných systémoch. Toto uhlie sa používa na odstránenie amoniaku a prchavých amínov z plynových a vzduchových prúdov.

Použitie:

 • Odstraňovanie amoniaku z plynov
 • Odstraňovanie prchavých amínov
 • Dezodorácia pri čistení odpadových vôd

Sorbotech® GERF

je impregnované, formované aktívne uhlie, ktoré vzniká v dôsledku aktivácie vodnou parou starostlivo vyberaných druhov uhlia. S podstatne vysokou tvrdosťou a kapacitou pórov je ideálnym médiom na použitie v priemyselných a ventilačných systémoch. Toto uhlie sa používa na odstránenie formaldehydu z plynových a vzduchových prúdov.

Použitie:

 • Odstraňovanie formaldehydu

Sorbotech® GERM

je impregnované, formované aktívne uhlie, ktoré vzniká v dôsledku aktivácie vodnou parou starostlivo vyberaných druhov uhlia. S podstatne vysokou tvrdosťou a kapacitou pórov je ideálnym médiom na použitie v priemyselných a ventilačných systémoch. Toto uhlie sa používa na odstránenie ortuťových výparov z plynových a vzduchových prúdov.

Použitie:

 • Odstraňovanie ortuťových výparov

 

PRÁŠKOVÉ UHLIE

węgiel pylisty

Sorbotech® LPW

je práškové aktívne uhlie, ktoré vzniklo v veľmi kvalitného drevného uhlia. S makropórovitou vnútornou štruktúrou je ideálnym médiom na úpravu vody na pitie, filtráciu odpadových vôd alebo procesnej vody, lebo odstráni vo vode všetky látky, ktoré ovplyvňujú jej farbu, chuť a pach. Môže byť pridávane do filtrovanej kvapaliny nepretržite alebo v pravidelných odstupoch.

Použitie:

 • Úprava vody
 • Čistenie odpadových vôd
 • Filtrácia výrobných roztokov

Sorbotech® LPB

je práškové aktívne uhlie, ktoré vzniklo v veľmi kvalitného čierneho uhlia. S makropórovitou vnútornou štruktúrou je ideálnym médiom na úpravu vody na pitie, filtráciu odpadových vôd alebo procesnej vody, lebo odstráni vo vode všetky látky, ktoré ovplyvňujú jej farbu, chuť a pach. Môže byť pridávane do filtrovanej kvapaliny nepretržite alebo v pravidelných odstupoch.

Použitie:

 • Úprava vody
 • Čistenie odpadových vôd
 • Filtrácia výrobných roztokov

Sorbotech® FP

je práškové aktívne uhlie, ktoré sa vyrába zo starostlivo vyberaných druhov uhlia. Jeho vhodne vyvinutá vnútorná štruktúra garantuje efektívnu adsorpciu a vysokú účinnosť pri odstraňovaní dioxínov, furánov a ťažkých kovov z výfukových plynov, vznikajúcich pri tepelnom spracovaní kalov z ČOV a spaľovaní odpadu.

Použitie:

 • Odstraňovanie dioxínov, furánov a ťažkých kovov z výfukových plynov

Sorbotech® FPB

je práškové aktívne uhlie impregnované zlúčeninami síry, ktoré sa vyrába zo starostlivo vyberaných druhov uhlia. Jeho vhodne vyvinutá vnútorná štruktúra garantuje efektívnu adsorpciu a vysokú účinnosť pri odstraňovaní dioxínov, furánov a ťažkých kovov (predovšetkým ortuti) z výfukových plynov, vznikajúcich pri tepelnom spracovaní kalov z ČOV a spaľovaní odpadu.

Použitie:

 • Odstraňovanie dioxínov, furánov a ťažkých kovov z výfukových plynov
 • Odstraňovanie ortuti z výfukových plynov

Prečítajte si tiež: