Využitie kabín na lakovanie a sušenie podstatne zvyšuje výrobnú výkonnosť a zaručuje vysokú kvalitu takto zhotovených lakovaných povrchov. Avšak so širokým využitím lakovacích kabín sa spája aj rast emisie prchavých organických zlúčenín do prostredia. Vďaka vysokej efektivite sú filtre Sorbofil® od spoločnosti ACES najjednoduchším riešením uvedeného problému.

Už veľa výrobných podnikov sa rozhodlo pre investíciu do kabín na lakovanie a sušenie lakovaných prvkov. Takáto investícia je garanciou vytvárania veľmi kvalitných lakovaných povrchov so súčasným zvýšením výrobnej výkonnosti. Využitie kabíny zaručuje nemennosť postupu pri lakovaní z hľadiska zaprášenia, vhodnej teploty pri nanášaní vrstvy a pri sušení, a aj vhodného vetrania.

Rast účinnosti výroby sa na druhej strane spája s rastom emisie prchavých organických zlúčenín (skrátka VOC) do prostredia. K najčastejšie vyskytujúcim sa zlúčeninám patria toluén, xylén, izopropopanol. Celková koncentrácia VOC v plynoch z kabín závisí od množstva a druhu používaných náterov a môže dosahovať hodnotu aj niekoľkých stoviek miligramov v každom kubickom metre vyfukovaného vzduchu. Kapacita plynov závisí od veľkosti kabíny a môže dosahovať hodnotu aj niekoľkých desiatok m3/h.

Vzhľadom na ochranu životného prostredia sú používatelia takýchto kabín povinní obmedziť emisie VOC do prostredia. Pri voľbe vhodného riešenia by sa mali zohľadniť nasledujúce faktory:

postupnosť procesu (aktuálna koncentrácia závisí od etapy prác, ako príprava na lakovanie, lakovanie alebo sušenie)

množstvo a druh používaných lakov a rozpúšťadiel

režim práce podniku

rozsah vzduchového prúdu

fyzické a chemické parametre plynov

Adsorpcia aktívneho uhlia je najlepší spôsob na obmedzenie emisií VOC do vzduchu z lakovacích kabín. Optimálne podmienky filtrácie uhlíkovej náplne (rýchlosť filtrácie, čas kontaktu) sa vyskytnú pri využití vhodného uhlíkového filtra. V ponuke spoločnosti ACES nájdete celý rad filtrov Sorbofil®, ktoré zaručujú optimálne podmienky čistenia plynových prúdov od niekoľkých stoviek po aj desiatky tisícov kubických metrov za hodinu. Špeciálne navrhnuté jednotky umožňujú plné využitie vlastností uhlíkovej náplne, a vysoká účinnosť čistenia je možná vďaka tomu, že na ich výrobu bolo použité veľmi kvalitné uhlie Sorbotech® GE. V prípade montáže uhlíkových filtrov ešte na etape montáže lakovacej kabíny vzniká možnosť prepojiť automatiku našich filtrov s ovládaním kabíny a aj zvoliť vhodný ventilátor na obsluhu kabíny a filtra.

Kontaktujte náš tím pre voľbu vhodného riešenia.

Prečítajte si tiež: