Filtračné podložie, ako sú sušené filtračné piesky, Hydro – Antracit alebo katalytické materiály, využíva každá stanica na úpravu vody. Tvoria výplne filtrov a využívajú sa napríklad na odstraňovanie zlúčenín železa alebo mangánu. Rad filtrov FERROTEX je súčasťou ponuky firmy ACES Sp. z o.o. cielenou na klientov, ktorí hľadajú komplexné riešenie na úpravu pitnej vody.

Filtre FERROTEX sú základom vybavenia každej stanice na úpravu vody. Využívajú sa na odstraňovanie zlúčenín železa, mangánu, zlúčenín dusíka alebo kalnosti. Ako výplne filtrov sa používajú antracity a filtračné piesky.

 

Technická charakteristika filtrov:

 • Materiálové prevedenie: diely filtra (konvexné dná, valcovitá časť, tryskové dno, vstupy, hrdlá apod.) vyrobené z uhlíkovej ocele disponujúce atestami. Tlakový filter môže byť vyrobený tiež z austenitických ocelí (v kat. AISI 304, 316L)


   
 • Pracovný tlak Pmax = 6 barov, prípustná teplota T = 20ºC


   
 • Ochrana proti korózii: vnútorná - polyesterová živica alebo epoxidová živica s atestami Poľského hygienického ústavu pre kontakt s pitnou vodou pred skoršou prípravou povrchu v súlade s triedou čistoty Sa2,5, vonkajšia - v súlade s normou DIN EN ISO12944 v kategórii korozívnosti C3 M. Existuje možnosť antikorozívnej ochrany v súlade s triedami korozívnosti - C3 - C5. Ponúkame tiež možnosť obojstranného žiarového pozinkovania a nanesenie ebonitového vnútorného obloženia.


   
 • Vybavenie filtra: vstupy - horný, dolný, očný; prírubové hrdlá; tryskové dno s filtračnými tryskami alebo laterálny filtračný systém.


   
 • Výrobca na individuálne prianie klienta umožňuje zanesenie konštrukčných zmien do konštrukcie filtra, ktoré zahŕňajú umiestnenie a priemer pripojovacích hrdiel a vstupných otvorov, zmenu výšky valcovitej časti filtra, využitie rôznych typov viek.

Každý z filtrov Ferrotex je dostupný v dvoch variantoch prevedenia predstavených na obrázkoch nižšie.

Filter Ferrotex - schéma 1

Filter Ferrotex - schéma 1

Filter Ferrotex - schéma 2

Filter Ferrotex - schéma 2

Popis hrdiel

M – automatický odvzdušňovač, T – ručný odvzdušňovač, L – prisypávací poklop, E – hrdlá prívodu a odtoku vody, K – revízny vstup
 

Tabuľka nižšie predstavuje rozmery filtrov (kliknúť pre zväčšenie).

 

FERROTEX ZF 800 ZF 1000 ZF 1200 ZF 1400 ZF 1600 ZF 1800 ZF 2000 ZF 2200 ZF 2400 ZF 2600 ZF 2800 ZF 3000
A [mm] ± 20 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100
B [mm] ± 20 930 1130 1330 1530 1730 1930 2130 2330 2530 2730 2930 3130
C [mm] ± 20 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
D [mm] 1 2450 2550 2735 2835 2985 3085 3235 3335 3435 3595 3695 3795
2 2410 2510 2675 2775 2925 3025 3175 3295 3375 3535 3636 3735
E [dn] 65 65 80 80 100 100 125 125 125 150 150 150
G [mm] 1 290 290 315 315 315 365 415 415 415 475 475 475
2 195 195 200 200 210 210 225 225 225 245 245 245
H [mm] 1 1720 1770 1830 1880 1930 1980 2010 2060 2080 2130 2180 2230
2 1775 1825 1885 1935 2025 2075 2140 2200 2240 2300 2350 2400
J [mm] 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
K [mm] 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
L [mm] 250 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400
M [''] ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
P [mm] 1 2010 2060 2145 2195 2295 2345 2425 2475 2495 2605 2655 2705
2 1970 2020 285 2135 2235 2285 2365 2425 2465 2545 2595 2645
R [mm] 1 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
2 330 430 515 615 690 790 700 770 840 910 980 1050
S [mm] 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
T [dn] 25 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40