Aktívne uhlie možno získať prakticky z každého uhoľného materiálu, ktorý v značnom percente obsahuje elementárny uhlík.

Všeobecne používanými surovinami na výrobu aktívneho uhlia sú:

  • živičné uhlie,
  • hnedé uhlie,
  • kokosové šupky,
  • antracit,
  • drevo.

Okolo 60% všetkého na svete používaného aktívneho uhlia je čierne uhlie. Záverečné charakteristiky aktívneho uhlia môžu byť rôzne a závisia na mnohých faktoroch počas procesu ich výroby. Čierne uhlie sa vyznačuje jednoduchým vytváraním rozvinutej štruktúry, hnedé uhlie dosahuje najvyššieho objemu pórov, kokosové uhlie sa charakterizuje najväčším množstvom aktívnych miest, tvrdosťou a odolnosťou voči oderu. Antracit disponuje najväčším množstvom elementárneho uhlíka zo všetkých uvedených, čo z neho činí to najtvrdšie a najodolnejšie voči pôsobeniu agresívneho prostredia. Drevené uhlie sa používa ako sypké uhlie s nízkou objemovou hmotnosťou a pomerne veľkým množstvom makropórov.

Ako si možno všimnúť, práve pôvod použitého aktívneho uhlia predurčuje jeho pórovitosť a možnosť využitia aktívneho uhlia v rôznych priemyselných procesoch.

Tabuľka nižšie predstavuje prehľad najobľúbenejších surovín na výrobu aktívneho uhlia a ukazuje závislosť vnútornej stavby materiálu k jeho použitiu v priemysle.


 

Surovina

Pórovitá štruktúra

Použitie

Príklad aplikácie

Živičné uhlie

Vysoká pórovitosť, prevaha mezopórov

Adsorpcia kvapalnej fázy

Úprava vody

Čistenie splaškov

Remediácia pôd

Hnedé uhlie

Malá pórovitosť, prevaha makropórov

Adsorpcia kvapalnej fázy

Odfarbenie produktu

Kokosové šupky

Veľmi vysoká pórovitosť, prevaha mikropórov

Adsorpcia kvapalnej a plynnej fázy

Úprava vody

Odstraňovanie zvyškového chlóru a ozónu

Adsorpcia VOC

Antracit

Veľmi malá pórovitosť, prevaha mezopórov

Adsorpcia plynnej fázy

Adsorpcia VOZ

Drevo

Veľmi vysoká pórovitosť, prevaha makropórov

Adsorpcia kvapalnej fázy

Úprava vody na sypkom uhlí

Odfarbenie produktu

Charakteristika štruktúry aktívneho uhlia v závislosti na pôvode

Prečítajte si tiež: