AQUAGRAN

Veľmi kvalitný, prírodný kremičitý piesok, zbavených prípadných organických znečistení. Je vyrábaný v súlade s najnovšími technológiami predbežného spracovania, viackrát premývaný, sušený a triedený, aby sme dosiahli najvyššiu kvalitu, a filtračná náplň obsahovala ako najmenší podsitný a nadsitný podiel. V súlade s normou PN-EN 12904 „výrobky na úpravu vody určenej na pitie – piesok a štrk”.

Frakcie:

0,4-0,8 mm
1,0-1,6 mm
3,15-5,6 mm
0,5-1,0 mm
1,0-2,0 mm
5,6-8,0 mm
0,63-1,0 mm
1,4-2,2 mm
8,0-16,0 mm
0,71-1,25 mm
2,0-3,15 mm
16,5-25,0 mm
0,8-1,4 mm
2,0-5,6 mm
25,0-35,0 mm

 

FILTRAČNÉ PIESKY A ŠTRKY

Filtračné piesky a štrky, ktoré sa charakterizujú vysokou rovnorodosťou zŕn a podstatným obsahom oxidu kremičitého. Sú zvlášť odolné proti povrchovému opotrebovaniu a mechanickým poškodeniam, čím zaručujú dlhý čas prevádzky bez potreby výmeny alebo doplnenia filtračnej náplne. Na všetky druhy filtračného kameniva bol vydaný hygienický certifikát štátnym hygienickým inštitútom Poľskej republiky PZH. Filtračné piesky a štrky sa charakterizujú podstatným obsahom oxidu kremičitého (SiO2) cca 90-95% a malým obsahom oxidu vápenatého a oxidu horečnatého (CaO + MgO) a aj aktívneho železa (Fe+) a zlúčenín síry z organických znečistení. Kvalita v súlade s normou PN-88/B-06715 „Vŕtané studne. Filtračné piesky a štrky”.

Sušené piesky a štrky – typické frakcie:

0,4-0,8 mm
1,0-2,0 mm
5,0-10,0 mm
0,5-1,0 mm
2,0-4,0 mm
10,0-20,0 mm
0,8-1,4 mm
3,0-5,0 mm
20,0-40,0 mm
0,8-2,0 mm
4,0-8,0 mm
 

 

Premývané piesky a štrky – typické frakcie:

0,4-1,0 mm
0,8-2,0 mm
8,0-16,0 mm
0,8-1,4 mm
2,0-4,0 mm
16,0-32,0 mm
1,4-2,0 mm
4,0-8,0 mm
 


Na žiadosť zákazníka môžeme dodať aj iné ním požadované frakcie.

 

Kontaktný formulár


Názov firmy *

E-mail *

Telefón *


Použitie

Priemysel


Kategória


Obsah dotazu *


Dotaz bol odoslaný.

Ďakujeme
Error, please retry. Your message has not been sent