Už dlhé roky vám dodávame najkvalitnejšie látky na úpravu vody a aj špeciálne použitie. Ponúkame filtračné náplne v súlade s európskymi a poľskými normami, na ktoré boli vydané príslušné certifikáty, a preto sa môžu používať v systémoch určených na úpravu vody na pitie.

 

Mechanické čistenie

GARNET

Veľmi kvalitný minerál zo skupiny granátov, a ďalej silikátov, ktorý sa používa na mechanické odstránenie znečistení v kvapalinách. Vzhľadom na podstatnú tvrdosť (cca 7,5 na Moshovej stupnici) a odolnosť proti povrchovému opotrebovaniu je ideálnym médiom na filtráciu kvapalín v multimediálnych systémoch mnohých priemyselných odvetví.

 

Odstraňovanie železa, mangánu

MASA KATALITYCZNA G1

Náplň pre katalytické odstránenie zlúčenín mangánu vo vode.

HYDROLIT-MN

Filtračná tkanina, ktorá sa používa na odstránenie mangánu. Okrúhle zrná s drsným povrchom majú jemne alkalizujúce vnútro skryté pod katalytickou vrstvou hydrátu oxidu manganičitého.

MAGNO-FILT

Filtračná tkanina, ktorej zrná majú drsný povrch a ostré hrany, je veľmi účinná pri filtrovaní, a jemne alkalické prostredie podporuje odstraňovanie železa a mangánu.

 

Špeciálne použitie

HYDRO-CHLOREX

Chemický aktívna látka na odstránenie chlóru rozpusteného vo vode.

HYDROLIT-MG

Sférická filtračná tkanina, ktorú tvoria zlúčeniny horčíka, sa používa na neutralizáciu, napr. kyslých odpadových vôd, technologických vôd, kyslých kondenzátov.

 

Znižovanie kyslosti a neutralizácia

AKDOLIT-GRAN

Sférická, alkalizujúca filtračná tkanina dolomitového pôvodu. Zrná sférického tvaru, odolné voči oderu.

HYDROLIT-CA

Veľmi aktívna filtračná tkanina. Zrná so zaobleným tvarom a pórovitou štruktúrou.

MAGNO-DOL

Alkalizujúca filtračná tkanina dolomitového pôvodu, s nepravidelným tvarom zŕn.

HYDRO-CALCIT

Veľmi reaktívna uhlíková filtračná tkanina so sférickými zrnami je určená na neutralizáciu vody.

HYDRO-KARBONAT

Mikrokryštalická filtračná tkanina uhličitanového pôvodu. Zrná s nepravidelným tvarom a nepórovitou štruktúrou.


 

Ponúkame aj chemicky aktívne látky, ktoré podporujú neutralizáciu napr. odpadových vôd, kondenzátov alebo technologických vôd, pomáhajú pri filtrácii kalových častíc do veľkosti 5 mikrónov. Nájdete tu aj materiály na zníženie kyslosti a aj odstránenie chlóru v kvapaline. Zoznámte sa s detailmi našej ponuky. V prípade problémov pri voľbe vhodného výrobku, neváhajte nás kontaktovať – pomôžeme vám zvoliť vhodnú látku a odpovieme na všetky otázky.

Kontaktný formulár


Názov firmy *

E-mail *

Telefón *


Použitie

Priemysel


Kategória


Obsah dotazu *


Dotaz bol odoslaný.

Ďakujeme
Error, please retry. Your message has not been sent