HYDRO–ANTRACIT N:

Jedná sa o materiál z čierneho uhlia ponechaný v prirodzenom stave, rozomletý a preosiaty, s nesmierne vysokou tvrdosťou a odolnosťou voči oderu. Prírodný antracit je do značnej miery chemicky neutrálny.

Vlastnosti zŕn možno popísať nasledujúcim spôsobom:

  • tvar od nepravidelného (polámaného) po zaoblený
  • amorfná, hustá štruktúra
  • hladký povrch

HYDRO–ANTRACIT N sa používa na všetky všeobecne filtračné použitia. Antracit čierneho uhlia nevykazuje s ohľadom na svoj inertný charakter žiadne špecifické vlastnosti.

HYDRO–ANTRACIT H:

Tento materiál sa získava z hnedého uhlia, ktoré bolo vystavené tepelnému spracovaniu. V porovnaní s HYDRO–ANTRACITOM N vykazuje nižšiu tvrdosť a o niečo menšiu odolnosť voči oderu.

Vlastnosti zŕn možno popísať nasledujúcim spôsobom:

  • tvar od nepravidelného (polámaného) po zaoblený
  • amorfná, pórovitá štruktúra
  • drsný, popraskaný povrch

HYDRO–ANTRACIT H sa používa na všetky všeobecné filtračné použitia. Pomocou úvodného opracovania materiál získava adsorpčné vlastnosti, ktoré možno odhadnúť na úroveň okolo 25% aktívnosti aktívneho uhlia.

Vďaka tomu materiál vedie k odstráneniu ozónu a redukcii obsahu viazaného chlóru a dokonca odstránenia THM. Preto sa preferuje použitie HYDRO–ANTRACITU H na čistenie vody v bazénoch a na plavárňach.

Pórovitá a popraskaná štruktúra zrna zaisťuje dobré podmienky pre tvorbu „biologické membrány“. To vysvetľuje zvláštna vhodnosť pórovitého materiálu pre biologicky a katalyticky prebiehajúce filtračné procesy, ako je napr. filtrácia splaškov a ich úprava, odstraňovanie železa a mangánu.

HYDRO–ANTRACIT P:

Tento materiál je špeciálne uhlie vystavené tepelnému spracovaniu.

Vlastnosti zŕn možno popísať nasledujúcim spôsobom:

  • zaoblený tvar
  • amorfná, pórovitá štruktúra
  • drsný, popraskaný povrch

S ohľadom na vysokú pórovitosť sa tento materiál hodí na odstraňovanie ozónu.

HYDRO–ANTRACIT P sa vyznačuje najvyšším stupňom čistoty zo všetkých materiálov na viacvrstové podložie a je chemicky neutrálny tiež pri vysokých teplotách. Tento materiál neuvoľňuje kyselinu kremičitú a preto sa hodí na filtrovanie kondenzátu.

Kontaktný formulár


Názov firmy *

E-mail *

Telefón *


Použitie

Priemysel


Kategória


Obsah dotazu *


Dotaz bol odoslaný.

Ďakujeme
Error, please retry. Your message has not been sent