PROFESIONÁLNE NASYPANIE PODLOŽIA

Firma ACES Sp. z o.o. sa špecializuje na nasypanie aktívneho uhlia, antracitov, pieskov a iných filtračných podloží do komunálnych a priemyselných filtračných obehov.

Zaručujeme profesionálne poradenstvo pri výbere filtračných podloží (všetky naše podložia sú tej najvyššej kvality a disponujú atestami Poľského hygienického ústavu), výpočtu jednotlivých filtračných vrstiev, prehliadkach, opravách a spúšťaní filtrov.

Vďaka plnej automatizácii prác (hydraulické nasypanie) sme schopní zaistiť sterilné pracovné podmienky a skrátiť čas realizácie zákazky na minimum v závislosti na veľkosti objektu.

Rozsah komplexnej ponuky dodania filtračných podloží spolu s nasypaním a spustením obsahuje nasledujúci prvky:

  • predaj filtračných podloží, ktoré spĺňajú platné normy;
  • preprava filtračných podloží na uvedené miesto;
  • vykladanie a hydraulické alebo pneumatické presypanie filtračných podloží do filtrov;
  • uloženie filtračných podloží vo filtroch vo vrstvách;
  • preplachovanie filtračného podložia za účelom odstránenia subzŕn a prípadných nečistôt;
  • doplnenie úbytkov filtračných podloží vzniknutých po prepláchnutí subzŕn na požadovaný objem podloží;
  • výkonnostná krivka zrnitosti filtračných podloží;
  • dezinfekcia filtračných podloží;
  • technologický dohľad na vykonávané práce.

Všetky činnosti spojené s dodaním filtračných podloží a nasypaním sú realizované pod našim technologickým dohľadom využitím vysokokvalitných zariadení a skúsenej obsluhy.

Kontaktný formulár


Názov firmy *

E-mail *

Telefón *


Použitie

Priemysel


Kategória


Obsah dotazu *


Dotaz bol odoslaný.

Ďakujeme
Error, please retry. Your message has not been sent