NOVOSŤ! Výber filtra

Filtre na čistenie plynov

Spustili sme:


Filtrów
GPE

Filtrów
GS

Filtrów
GB

Na čo sa používajú naše uhlíkové filtre Sorbofil®?

Zdrojom nepríjemných zápachov sú prirodzené procesy, ku ktorým dochádza v prírode, ako aj procesy súvisiace s ľudskými aktivitami. Uhlíkové filtre Sorbofil® sa používajú pri odstraňovaní organických a anorganických chemických zlúčenín zo vzduchu. Organické zlúčeniny, nazývané VOC (prchavé organické zlúčeniny) sú odstraňované v procese fyzikálnej adsorpcie. V prípade anorganických zlúčenín používané vhodne zvolené impregnované aktívne uhlie Sorbotech® odstraňuje nečistoty chemickou adsorpciou. Vzhľadom na narastajúci problém obťažovania zápachom a v snahe naplniť očakávania našich zákazníkov týkajúce sa účinnosti filtrácie využívame pri výrobe filtrov naše dlhoročné skúsenosti a prax. Efektivita a hospodárnosť práce sú najdôležitejšie prednosti uhlíkových filtrov Sorbofil® určených na čistenie vzduchu.

kontaktujte nás

Ekologické riešenia sú nevyhnutné v takmer každej výrobnej firme.

Maliarstvo a lakovníctvo

Maliarstvo a lakovníctvo

odstraňovanie prchavých organických zlúčenín (VOC) zo vzduchu
Bioplyn

Bioplyn

úprava bioplynu; odstraňovanie siloxánov, odstraňovanie prchavých organických zlúčenín, odstraňovanie sírovodíka (H2S)
Čistenie odpadových vôd

Čistenie odpadových vôd

dezodorácia vzduchu, dočisťovanie odpadových vôd
Rafinérie

Rafinérie

čistenie polotovarov, čistenie vzduchu
Spaľovne odpadu

Spaľovne odpadu

odstraňovanie dioxínov a furánov zo spalín
przemysł spożywczy

Potravinársky priemysel

dezodorácia vzduchu, odstraňovanie zápachu, čistenie polotovarov

Sorbofil® GB


sú vysokoúčinné uhlíkové filtre určené na čistenie plynov, ktorých konštrukcia zaručuje maximálne dlhý kontakt čisteného média s uhlíkovou náplňou. Vďaka stavbe filtra a rozmiestnení uhlíkovej náplne umožňujú filtre Sorbofil® GB čistenie plynov s vysokou intenzitou prietoku pri relatívne nízkych poklesoch. Pre filtre Sorbofil® GB je charakteristický široký výber veľkostí prietoku plynu, ktorý závisí od zvoleného variantu a je v rozsahu 1 000 - 40 000 m3/h

Sorbofil® GPE


sú vysokoúčinné uhlíkové filtre určené na čistenie plynov, ktorých konštrukcia zaručuje maximálne dlhý kontakt čisteného média s uhlíkovou náplňou. Vytvorené z HDPE plastov môžu byť filtre Sorbofil® GPE používané v systémoch so zvýšeným rizikom výskytu korózie. Pre filtre Sorbofil® GPE je charakteristický široký výber veľkostí prietoku plynu, ktorý závisí od zvoleného variantu a je v rozsahu 350 - 5 500 m3/h.

Sorbofil® GS


sú vysokoúčinné uhlíkové filtre určené na čistenie plynov, ktorých konštrukcia zaručuje maximálne dlhý kontakt čisteného média s uhlíkovou náplňou. Vďaka adsorpčným vlastnostiam aktívneho uhlia filtre Sorbofil® GS 1 môžu byť používané na odstraňovanie organických a aj niektorých anorganických znečistení zo vzduchu a plynov. Pre filtre Sorbofil® GS je charakteristický široký výber veľkostí prietoku plynu, ktorý závisí od zvoleného variantu a je v rozsahu 200 - 3 000 m3/h.

Kontaktný formulár


Názov firmy *

E-mail *

Telefón *


Použitie

Priemysel


Kategória


Obsah dotazu *


Dotaz bol odoslaný.

Ďakujeme
Error, please retry. Your message has not been sent