Aktívne čierne, kokosové, drevené a impregnované uhlie. V závislosti na potrebách granulované, formované a sypké. Zoznámte sa prosím z radom výrobkov SORBOTECH, najkvalitnejším aktívnym uhlím.

Dosiahnutie najlepšieho technologického efektu vyžaduje použitie vhodného aktívneho uhlia so špecifickými vlastnosťami. ACES SA je vďaka širokému spektru produktov SORBOTECH schopná dodať Vám aktívne uhlie s parametrami spĺňajúcimi všetky technologické nároky Vašej inštalácie. Zoznámte sa prosím s našimi hlavnými produktmi.

GRANULOVANÉ UHLIE

SORBOTECH LG 95 – živičné aktívne uhlie vo forme granulátu s veľmi vysokými absorpčnými vlastnosťami. Používa sa predovšetkým na čistenie kvapalín vrátane pitnej vody, splaškov alebo roztokov používaných pri výrobe (napr. roztoky amínov). Výrobok disponuje poľským atestom Poľského hygienického ústavu.

SORBOTECH LG 85 – granulované živičné aktívne uhlie so štandardnými absorpčnými vlastnosťami. Využívaný na čistenie tekutín. Dokonale sa osvedčil v domácich vodných filtroch. Výrobok disponuje poľským atestom Poľského hygienického ústavu.

SORBOTECH LGCO 100 – granulované aktívne uhlie z kokosových šupiek. Veľmi dobré absorpčné vlastnosti a veľká plocha mikropórov. Uhlie používané predovšetkým na čistenie tekutín, úpravu pitnej vody a čistenie alkoholu. S ohľadom na vysokú odolnosť odporúčaný v inštaláciách na úpravu pitnej vody s možnosťou regenerácie. Výrobok disponuje poľským atestom Poľského hygienického ústavu.

SORBOTECH LGCO 85 – granulované uhlie z kokosových šupiek so štandardnými absorpčnými vlastnosťami. Používaný na čistenie tekutín vrátane pitnej vody a alkoholu. Výrobok disponuje poľským atestom Poľského hygienického ústavu.

SORBOTECH GGCO 105 – granulované uhlie z kokosových šupiek s veľmi dobrými absorpčnými vlastnosťami. S ohľadom na svoju granuláciu ( 2,36 - 4,75 mm ) sa využíva predovšetkým na čistenie plynov, napr. v procesoch dezodorizácie. Výrobok disponuje poľským atestom Poľského hygienického ústavu.

SORBOTECH LAG 90 – granulované aglomerované aktívne uhlie. Vďaka svojim absorpčným vlastnostiam sa odporúča predovšetkým na odfarbovanie tekutín. Výrobok disponuje poľským atestom Poľského hygienického ústavu.

SORBOTECH LAG 90 AW - granulované aglomerované aktívne uhlie prané v kyseline. Vďaka svojim absorpčným vlastnostiam sa odporúča predovšetkým na odfarbovanie tekutín. Výrobok disponuje poľským atestom Poľského hygienického ústavu.

SORBOTECH FGB 30 – granulované aktívne uhlie využívané pri čistení plynných spalín vznikajúcich počas spaľovania komunálneho odpadu alebo tepelného spracovania čistiarenských kalov. Vnútorná štruktúra umožňuje efektívne odstraňovanie dioxínov, furanov a ťažkých kovov.

FORMOVANÉ UHLIE

SORBOTECH GE 604 - antracitové formované uhlie s priemerom valčekov 4mm. S ohľadom na veľmi dobré absorpčné vlastnosti sa používa v aplikáciách na čistenie vzduchu a procesných plynov, ako je obmedzenie emisií prchavých organických látok alebo dezodorizácie. Výrobok disponuje poľským atestom Poľského hygienického ústavu.

SORBOTECH GE 603 - antracitové formované uhlie s priemerom valčekov 3 mm. S ohľadom na veľmi dobré absorpčné vlastnosti sa používa v aplikáciách na čistenie vzduchu a procesných plynov, ako je obmedzenie emisií prchavých organických látok alebo dezodorizácie. Výrobok disponuje poľským atestom Poľského hygienického ústavu.

SORBOTECH GE 504 – antracitové formované uhlie s priemerom valčekov 4 mm. Vďaka štandardným absorpčným vlastnostiam sa používa vo väčšine inštalácií na čistenie plynov. Široké uplatnenie našiel napr. v obmedzovaní emisií styrénu alebo pri čistení vzduchu pochádzajúceho z lakovacích a natieracích kabín.

SORBOTECH GE 503 – antracitové formované uhlie s priemerom valčekov 3 mm. Vďaka štandardným absorpčným vlastnostiam sa používa vo väčšine inštalácií na čistenie plynov. Široké uplatnenie našiel napr. v obmedzovaní emisií styrénu alebo pri čistení vzduchu pochádzajúceho z lakovacích a natieracích kabín.

SYPKÉ UHLIE

SORBOTECH LPW 90 – sypké aktívne uhlie vyrábané z uhlia dreveného. Vďaka makropórovitej štruktúre sa dokonale hodí na úpravu pitnej vody a na procesnú elimináciu látok vyvolávajúcich nežiaducu pachuť, pach alebo farbu. Výrobok disponuje poľským atestom Poľského hygienického ústavu.

SORBOTECH LPW 125 CA – chemicky aktivované sypké aktívne uhlie vyrábané z uhlia dreveného. Vďaka makropórovitej štruktúre sa dokonale hodí na úpravu pitnej vody a na procesnú elimináciu látok vyvolávajúcich nežiaducu pachuť, pach alebo farbu. Výrobok disponuje poľským atestom Poľského hygienického ústavu.

SORBOTECH FP 50 – sypké aktívne uhlie využívané pri čistení plynných spalín vznikajúcich počas spaľovania komunálneho odpadu alebo tepelného spracovania čistiarenských kalov. Silne rozvinutá vnútorná štruktúra umožňuje efektívne odstraňovanie dioxínov, furanov a ťažkých kovov.

SORBOTECH FPB 30 – sypké aktívne uhlie využívané pri čistení plynných spalín vznikajúcich počas spaľovania komunálneho odpadu alebo tepelného spracovania čistiarenských kalov. Špeciálne rozvinutá vnútorná štruktúra umožňuje efektívne odstraňovanie dioxínov, furanov a ťažkých kovov na požadovanú úroveň emisií.

IMPREGNOVANÉ UHLIE

SORBOTECH GERS-1 – formované a impregnované aktívne uhlie. Základný produkt na odstraňovanie H2S, SO2 a kyslých zlúčenín z plynov. Široko používaný v systémoch čistenia bioplynu a dezodorizácie vzduchu pochádzajúceho napríklad z čističiek odpadových vôd.

SORBOTECH GERS -2 – formované a impregnované aktívne uhlie s vysokou efektívnosťou adsorpcie. Používa sa na odstraňovanie H2S, SO2 a kyslých zlúčenín z plynov. Používaný na čistenie bioplynu a na dezodorizáciu v priemyselných inštaláciách.

SORBOTECH GERS-3 – špeciálne impregnované aktívne uhlie s veľmi vysokou efektívnosťou adsorpcie H2S, SO2 a kyslých zlúčenín z plynov. Používa sa predovšetkým na odsírovanie bioplynu, pri ktorom sa zvláštny dôraz kladie na čo najdlhší chod inštalácie medzi výmenami.

SORBOTECH GERA-1 – impregnované formované aktívne uhlie určené na odstraňovanie amoniaku a prchavých amínov z plynov. Používa sa predovšetkým v rozvodoch na dezodorizáciu vzduchu pri čističkách odpadových vôd.

Sorbotech GERM-1 - impregnované formované aktívne uhlie na odstraňovanie výparov ortuti z plynov. Široko používaný na čistenie zemného plynu.


Vyššie uvedené uhlia sú iba základnými produktmi v ponuke ACES SA. Vychádzame v ústrety Vašim očakávaniam a okrem štandardných produktov ponúkame aj dodávky aktívneho uhlia vyrobeného v súlade s Vašimi požiadavkami. Kontaktujte našich špecialistov.

Prečítajte si tiež: