Aces SA
z nedávnej doby:
 • Zoznámte sa prosím s informáciami o čistení bioplynu.
 • Zoznámte sa prosím s našou ponukou filtrov vyrobených z HDPE
 • Filtre Ferrotex – už v ponuke ACES SA
 • uhlie SORBOTECH – prezrite si široké spektrum našich&

vypočítať pokles tlaku

prietok vzduchu
 m3/h
rozmery uhlíkového podložia
dĺžka:
 m
šírka:
 m
hrúbka:
 m
alebo
polomer:
 m
výška:
 m
typ a veľkosť uhlia
výsledok:
 kPa/m

Filtre Ferrotex

Filtračné podložie, ako sú sušené filtračné piesky, Hydro – Antracit alebo katalytické materiály, využíva každá stanica na úpravu vody. Tvoria výplne filtrov a využívajú sa napríklad na odstraňovanie zlúčenín železa alebo mangánu. Rad filtrov FERROTEX je súčasťou ponuky firmy ACES SA cielenou na klientov, ktorí hľadajú komplexné riešenie na úpravu pitnej vody.

Filtre FERROTEX sú základom vybavenia každej stanice na úpravu vody. Využívajú sa na odstraňovanie zlúčenín železa, mangánu, zlúčenín dusíka alebo kalnosti. Ako výplne filtrov sa používajú antracity a filtračné piesky.

 

Technická charakteristika filtrov:

 • Materiálové prevedenie: diely filtra (konvexné dná, valcovitá časť, tryskové dno, vstupy, hrdlá apod.) vyrobené z uhlíkovej ocele disponujúce atestami. Tlakový filter môže byť vyrobený tiež z austenitických ocelí (v kat. AISI 304, 316L)


   
 • Pracovný tlak Pmax = 6 barov, prípustná teplota T = 20ºC


   
 • Ochrana proti korózii: vnútorná - polyesterová živica alebo epoxidová živica s atestami Poľského hygienického ústavu pre kontakt s pitnou vodou pred skoršou prípravou povrchu v súlade s triedou čistoty Sa2,5, vonkajšia - v súlade s normou DIN EN ISO12944 v kategórii korozívnosti C3 M. Existuje možnosť antikorozívnej ochrany v súlade s triedami korozívnosti - C3 - C5. Ponúkame tiež možnosť obojstranného žiarového pozinkovania a nanesenie ebonitového vnútorného obloženia.


   
 • Vybavenie filtra: vstupy - horný, dolný, očný; prírubové hrdlá; tryskové dno s filtračnými tryskami alebo laterálny filtračný systém.


   
 • Výrobca na individuálne prianie klienta umožňuje zanesenie konštrukčných zmien do konštrukcie filtra, ktoré zahŕňajú umiestnenie a priemer pripojovacích hrdiel a vstupných otvorov, zmenu výšky valcovitej časti filtra, využitie rôznych typov viek.

Každý z filtrov Ferrotex je dostupný v dvoch variantoch prevedenia predstavených na obrázkoch nižšie.

Filter Ferrotex - schéma 1

Filter Ferrotex - schéma 1

Filter Ferrotex - schéma 2

Filter Ferrotex - schéma 2

Popis hrdiel

M – automatický odvzdušňovač, T – ručný odvzdušňovač, L – prisypávací poklop, E – hrdlá prívodu a odtoku vody, K – revízny vstup
 

Tabuľka nižšie predstavuje rozmery filtrov (kliknúť pre zväčšenie).

Filtre Ferrotex - rozmery

Filtre Ferrotex - rozmery


 

Kontakt

ACES SA

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl


  

Copyright 2020 Aces SA