Aces SA
z nedávnej doby:
 • Zoznámte sa prosím s informáciami o čistení bioplynu.
 • Zoznámte sa prosím s našou ponukou filtrov vyrobených z HDPE
 • Filtre Ferrotex – už v ponuke ACES SA
 • uhlie SORBOTECH – prezrite si široké spektrum našich&

vypočítať pokles tlaku

prietok vzduchu
 m3/h
rozmery uhlíkového podložia
dĺžka:
 m
šírka:
 m
hrúbka:
 m
alebo
polomer:
 m
výška:
 m
typ a veľkosť uhlia
výsledok:
 kPa/m

Druhy a uplatnenie aktívneho uhlia

Granulované uhlie – granulky aktívneho uhlia majú nepravidelný tvar. Toto uhlie sa spravidla využíva na čistenie kvapalín, hoci sa stáva, že sa granulované uhlie s väčšou veľkosťou zŕn uplatňuje tiež pri čistení vzduchu, plynov alebo ako katalyzátor reakcií.

Najobľúbenejšie použitie granulovaného aktívneho uhlia:

 • čistenie pitnej vody v mestských staniciach na úpravu vody (zlepšenie farby, chute a vône, odstraňovanie pesticídov a humínových zlúčenín),
 • katalytické odstraňovanie zvyškového chlóru a ozónu,
 • redukcia ChZT, AOX pri čistení splaškov,
 • odstraňovanie organických zlúčenín (BTEX) pri procese remediácie vôd a pôdy
 • odfarbenie potravinárskych výrobkov (cukor, glukóza)
 • čistenie parafínu a farmaceutického glycerínu

Formované uhlie – toto uhlie má podobu valčekov, ktorých dĺžka tvorí minimálne dvojnásobok priemeru. Filtračné podložie s formovaným aktívnym uhlím vytvára menší odpor vzduchu než podložie rovnakej výšky s granulovaným uhlím. Preto tiež sa tento typ uhlia uplatňuje predovšetkým pri filtrácii a ventilácii vzduchu a plynov.

K najvýznamnejším použitiam patrí:

 • redukcia prchavých organických látok (VOC)
 • čistenie poreakčných plynov od znečisťujúcich látok rôzneho druhu
 • ochrana dýchacích ciest
 • dezodorizácia vzduchu, napr. v prekladacích halách odpadu alebo v priestoroch čističiek odpadových vôd
 • znovuzískanie organických zlúčenín
 • čistenie zemného plynu a bioplynu

Impregnované uhlie – obvykle sa jedná o formované uhlie, ktorého povrch bol pokrytý príslušnou chemickou zlúčeninou (impregnátom). Výber vhodnej aktívnej látky umožňuje využívanie javu chemisorpcie na zvýšenie efektívnosti reakcie. Impregnované uhlie sa využíva predovšetkým ku katalytickému odstraňovaniu neorganických zlúčenín z plynov rôzneho druhu. K najobľúbenejšiemu použitiu impregnovaného uhlia patrí:

 • dezodorizácia vzduchu od pachotvorných zlúčenín, ako sú H2S alebo NH3
 • odstraňovanie neorganických znečisťujúcich látok z reakčných plynov
 • čistenie bioplynu od sírovodíka
 • čistenie zemného plynu od ortuti

Sypké uhlie – jedná sa o aktívne uhlie ktorého granulky majú po namletí veľkosť stotín milimetrov. Používanie aktívneho uhlia tohto typu vyžaduje obvykle využívanie špeciálnych systémov dávkovania. Sypké uhlie sa používa na:

 • úprava pitnej vody (povrchové vody v období kvitnutia alebo podzemné na redukciu humínových zlúčenín)
 • odstraňovanie organických zlúčenín typu ChZT alebo AOX v čističkách odpadových vôd
 • obohatenie aktívneho sedimentu
 • odfarbovanie chemických a potravinárskych produktov
 • odstraňovanie dioxínov, furanov a ortute z plynov vznikajúcich počas tepelného spracovania odpadu

Prečítajte si tiež:

O aktívnom uhlí

Adsorpcia na aktívnom uhlí

Účinnosť adsorpcie

Príprava aktívneho uhlia

Uhlie Sorbotech

Kontakt

ACES SA

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl


  

Copyright 2020 Aces SA