Názov Popis
HYDRO-FILT Filtračné podložie na úpravu vody vytvorené z rozdrobenej a preosiatej prírodnej pemzy. Veľká plocha zŕn nahráva katalytickým a biologickým procesom.