Aces SA
z nedávnej doby:
  • Zoznámte sa prosím s informáciami o čistení bioplynu.
  • Zoznámte sa prosím s našou ponukou filtrov vyrobených z HDPE
  • Filtre Ferrotex – už v ponuke ACES SA
  • uhlie SORBOTECH – prezrite si široké spektrum našich&

vypočítať pokles tlaku

prietok vzduchu
 m3/h
rozmery uhlíkového podložia
dĺžka:
 m
šírka:
 m
hrúbka:
 m
alebo
polomer:
 m
výška:
 m
typ a veľkosť uhlia
výsledok:
 kPa/m

Odkysľujúci a neutralizujúci


 

Názov Popis
AKDOLIT-GRAN Sféricky alkalizujúci filtračný materiál dolomitového pôvodu. Zrná sférického tvaru odolné voči oderu.
HYDROLIT-CA Vysokoaktívne filtračný materiál. Zrná majú zaoblený tvar a pórovitú štruktúru.
MAGNO-DOL Alkalizujúci filtračný materiál dolomitového pôvodu s nepravidelným tvarom zŕn.
HYDRO-CALCIT Vysoko reaktívny uhličitanový filtračný materiál so sférickými zrnami, určený na neutralizáciu vody.
HYDRO-KARBONAT Mikrokryštalický filtračný materiál uhličitanového pôvodu. Zrná nepravidelného tvaru s nepórovitou štruktúrou.
DOLOMITOVÁ DRŤ Alkalizačný a neutralizačný materiál získaný z horniny sedimentárneho pôvodu zloženia z uhličitanu vápenatého a horečnatého.
VÁPENNÁ DRŤ Alkalizačný a neutralizačný materiál získaný z horniny sedimentárneho pôvodu zloženia z uhličitanu vápenatého.

Prečítajte si tiež:

Odstraňovanie železa a mangánu

Špeciálne použitia

Kontakt

ACES SA

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl


  

Copyright 2020 Aces SA