Názov Popis
AKDOLIT-GRAN Sféricky alkalizujúci filtračný materiál dolomitového pôvodu. Zrná sférického tvaru odolné voči oderu.
HYDROLIT-CA Vysokoaktívne filtračný materiál. Zrná majú zaoblený tvar a pórovitú štruktúru.
MAGNO-DOL Alkalizujúci filtračný materiál dolomitového pôvodu s nepravidelným tvarom zŕn.
HYDRO-CALCIT Vysoko reaktívny uhličitanový filtračný materiál so sférickými zrnami, určený na neutralizáciu vody.
HYDRO-KARBONAT Mikrokryštalický filtračný materiál uhličitanového pôvodu. Zrná nepravidelného tvaru s nepórovitou štruktúrou.
DOLOMITOVÁ DRŤ Alkalizačný a neutralizačný materiál získaný z horniny sedimentárneho pôvodu zloženia z uhličitanu vápenatého a horečnatého.
VÁPENNÁ DRŤ Alkalizačný a neutralizačný materiál získaný z horniny sedimentárneho pôvodu zloženia z uhličitanu vápenatého.

Prečítajte si tiež: