Aces SA
z nedávnej doby:
 • Zoznámte sa prosím s informáciami o čistení bioplynu.
 • Zoznámte sa prosím s našou ponukou filtrov vyrobených z HDPE
 • Filtre Ferrotex – už v ponuke ACES SA
 • uhlie SORBOTECH – prezrite si široké spektrum našich&

vypočítať pokles tlaku

prietok vzduchu
 m3/h
rozmery uhlíkového podložia
dĺžka:
 m
šírka:
 m
hrúbka:
 m
alebo
polomer:
 m
výška:
 m
typ a veľkosť uhlia
výsledok:
 kPa/m

Antracit - charakteristika

HYDRO–ANTRACIT N:

Jedná sa o materiál z čierneho uhlia ponechaný v prirodzenom stave, rozomletý a preosiaty, s nesmierne vysokou tvrdosťou a odolnosťou voči oderu. Prírodný antracit je do značnej miery chemicky neutrálny.

Vlastnosti zŕn možno popísať nasledujúcim spôsobom:

 • tvar od nepravidelného (polámaného) po zaoblený
 • amorfná, hustá štruktúra
 • hladký povrch

HYDRO–ANTRACIT N sa používa na všetky všeobecne filtračné použitia. Antracit čierneho uhlia nevykazuje s ohľadom na svoj inertný charakter žiadne špecifické vlastnosti.

HYDRO–ANTRACIT H:

Tento materiál sa získava z hnedého uhlia, ktoré bolo vystavené tepelnému spracovaniu. V porovnaní s HYDRO–ANTRACITOM N vykazuje nižšiu tvrdosť a o niečo menšiu odolnosť voči oderu.

Vlastnosti zŕn možno popísať nasledujúcim spôsobom:

 • tvar od nepravidelného (polámaného) po zaoblený
 • amorfná, pórovitá štruktúra
 • drsný, popraskaný povrch

HYDRO–ANTRACIT H sa používa na všetky všeobecné filtračné použitia. Pomocou úvodného opracovania materiál získava adsorpčné vlastnosti, ktoré možno odhadnúť na úroveň okolo 25% aktívnosti aktívneho uhlia.

Vďaka tomu materiál vedie k odstráneniu ozónu a redukcii obsahu viazaného chlóru a dokonca odstránenia THM. Preto sa preferuje použitie HYDRO–ANTRACITU H na čistenie vody v bazénoch a na plavárňach.

Pórovitá a popraskaná štruktúra zrna zaisťuje dobré podmienky pre tvorbu „biologické membrány“. To vysvetľuje zvláštna vhodnosť pórovitého materiálu pre biologicky a katalyticky prebiehajúce filtračné procesy, ako je napr. filtrácia splaškov a ich úprava, odstraňovanie železa a mangánu.

HYDRO–ANTRACIT P:

Tento materiál je špeciálne uhlie vystavené tepelnému spracovaniu.

Vlastnosti zŕn možno popísať nasledujúcim spôsobom:

 • zaoblený tvar
 • amorfná, pórovitá štruktúra
 • drsný, popraskaný povrch

S ohľadom na vysokú pórovitosť sa tento materiál hodí na odstraňovanie ozónu.

HYDRO–ANTRACIT P sa vyznačuje najvyšším stupňom čistoty zo všetkých materiálov na viacvrstové podložie a je chemicky neutrálny tiež pri vysokých teplotách. Tento materiál neuvoľňuje kyselinu kremičitú a preto sa hodí na filtrovanie kondenzátu.

Prečítajte si tiež:

Kontakt

ACES SA

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl


  

Copyright 2020 Aces SA