Aces SA
z nedávnej doby:
  • Zoznámte sa prosím s informáciami o čistení bioplynu.
  • Zoznámte sa prosím s našou ponukou filtrov vyrobených z HDPE
  • Filtre Ferrotex – už v ponuke ACES SA
  • uhlie SORBOTECH – prezrite si široké spektrum našich&

vypočítať pokles tlaku

prietok vzduchu
 m3/h
rozmery uhlíkového podložia
dĺžka:
 m
šírka:
 m
hrúbka:
 m
alebo
polomer:
 m
výška:
 m
typ a veľkosť uhlia
výsledok:
 kPa/m

Špeciálne použitia


 

Názov Popis
Hydro-Chlorex Chemicky aktívny materiál používaný na odstraňovanie chlóru rozpusteného vo vode.
Hydrolit-Mg Sférický filtračný materiál zložený zo zlúčenín horčíka, používaný napr. na neutralizáciu kyslých splaškov, technologických vôd, kyslých kondenzátov.
Filter Ag Plus Zložený z granuliek kremičitanu hlinitého (zeolitu) s vysokou pórovitosťou. Dokonale sa hodí na odfiltrovanie sedimentu z vody až na úroveň 5 mikrónov.

Kontakt

ACES SA

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl


  

Copyright 2020 Aces SA