Názov Popis
Hydro-Chlorex Chemicky aktívny materiál používaný na odstraňovanie chlóru rozpusteného vo vode.
Hydrolit-Mg Sférický filtračný materiál zložený zo zlúčenín horčíka, používaný napr. na neutralizáciu kyslých splaškov, technologických vôd, kyslých kondenzátov.
Filter Ag Plus Zložený z granuliek kremičitanu hlinitého (zeolitu) s vysokou pórovitosťou. Dokonale sa hodí na odfiltrovanie sedimentu z vody až na úroveň 5 mikrónov.