Aces SA
z nedávnej doby:
  • Zoznámte sa prosím s informáciami o čistení bioplynu.
  • Zoznámte sa prosím s našou ponukou filtrov vyrobených z HDPE
  • Filtre Ferrotex – už v ponuke ACES SA
  • uhlie SORBOTECH – prezrite si široké spektrum našich&

vypočítať pokles tlaku

prietok vzduchu
 m3/h
rozmery uhlíkového podložia
dĺžka:
 m
šírka:
 m
hrúbka:
 m
alebo
polomer:
 m
výška:
 m
typ a veľkosť uhlia
výsledok:
 kPa/m

Odstraňovanie železa a mangánu

Názov Popis
Greensand Manganový zeolit, oxidačný a filtračný prostriedok, získaný v dôsledku spracovania glaukonitu, efektívne z prírodnej vody odstraňuje železo, mangán a sírovodík.
GreensandPlus Filtračné podložie čiernej farby, ktoré sa používa na odstraňovanie železa, mangánu, sírovodíka, arzénu a rádia z vodných zdrojov.
MTM Podložie ľudovo nazývané "syntetický greensand" používané na odstraňovanie zlúčenín železa, mangánu a sírovodíka (H2S) z vody.
Hydrolit-Mn Filtračný materiál používaný na odmangánovanie. Guľaté zrná s pórovitým povrchom majú ľahko alkalizujúcu vnútornú časť pokrytú katalytickou vrstvou hydratovaného oxidu mangánu.
Magno-Filt Filtračný materiál s pórovitým povrchom zŕn a s ostrými hranami poskytuje veľmi dobré efekty filtrácie a ľahko alkalické prostredie nahráva procesom odstránenia železa a mangánu.
G1 Podložie ku katalytickému odstraňovaniu zlúčenín mangánu z vody.
Pyrolox granulované filtračné podložie (minerálna forma oxidu manganičitého) na odstraňovanie železa, mangánu a sírovodíka.

Kontakt

ACES SA

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl


  

Copyright 2020 Aces SA