Názov Popis
Greensand Manganový zeolit, oxidačný a filtračný prostriedok, získaný v dôsledku spracovania glaukonitu, efektívne z prírodnej vody odstraňuje železo, mangán a sírovodík.
GreensandPlus Filtračné podložie čiernej farby, ktoré sa používa na odstraňovanie železa, mangánu, sírovodíka, arzénu a rádia z vodných zdrojov.
MTM Podložie ľudovo nazývané "syntetický greensand" používané na odstraňovanie zlúčenín železa, mangánu a sírovodíka (H2S) z vody.
Hydrolit-Mn Filtračný materiál používaný na odmangánovanie. Guľaté zrná s pórovitým povrchom majú ľahko alkalizujúcu vnútornú časť pokrytú katalytickou vrstvou hydratovaného oxidu mangánu.
Magno-Filt Filtračný materiál s pórovitým povrchom zŕn a s ostrými hranami poskytuje veľmi dobré efekty filtrácie a ľahko alkalické prostredie nahráva procesom odstránenia železa a mangánu.
G1 Podložie ku katalytickému odstraňovaniu zlúčenín mangánu z vody.
Pyrolox granulované filtračné podložie (minerálna forma oxidu manganičitého) na odstraňovanie železa, mangánu a sírovodíka.