Aký je postup pri likvidácii použitého aktívneho uhlia?

Použité aktívne uhlie je odpad, ktorý by sa mal odovzdať na likvidáciu alebo recykláciu. Odber, dopravu a likvidáciu alebo recykláciu odpadu môžu vykonávať len organizácie, ktorým boli udelené nevyhnutné povolenia na výkon takýchto prác.