Ktoré aktívne uhlie sa odporúča na použitie pri čistení plynov z VOC (lakovne, priemyselne odvetvia, v ktorých sa využívajú organické látky napr. rozpúšťadlá)?

Pre odstránenie VOC odporúčame formované uhlie radu Sorbotech® GE a granulované uhlie radu Sorbotech® GG.