Ktoré aktívne uhlie sa odporúča na použitie v spaľovniach?

Na čistenie výfukových plynov odporúčame práškové uhlie radu Sorbotech® FP, ktoré sa využíva na odstránenie dioxínov a furánov (PCDD/F) a aj ťažkých kovov. V technologických riešeniach na báze granulovaného uhlia sa môže použiť aktívne uhlie Sorbotech® FGB a FGBS.