Ktoré aktívne uhlie sa odporúča na úpravu vody v potravinárskom priemysle?

Na úpravu vody v potravinárskom priemysle odporúčame použiť čisté kokosové uhlie s nízkym obsahom popola Sorbotech® LGCO. V tomto odvetvi sa používa aj bitúmenové uhlie Sorbotech® LG a práškové uhlie LPW.