Ktoré aktívne uhlie sa odporúča na úpravu vody pre vodovodné siete?

Na úpravu vody pre vodovodné siete sa najčastejšie využíva bitúmenové uhlie Sorbotech® LG s bežnou granuláciou 8x30 mesh (0,6-2,36 mm), niekedy sa tiež používa kokosové uhlie Sorbotech® LGCO. Pre iné technológie úpravy vody – s využitím práškového uhlia – sa odporúča práškové drevené uhlie Sorbotech® LPW.