Aces SA
z nedávnej doby:
 • Zoznámte sa prosím s informáciami o čistení bioplynu.
 • Zoznámte sa prosím s našou ponukou filtrov vyrobených z HDPE
 • Filtre Ferrotex – už v ponuke ACES SA
 • uhlie SORBOTECH – prezrite si široké spektrum našich&

vypočítať pokles tlaku

prietok vzduchu
 m3/h
rozmery uhlíkového podložia
dĺžka:
 m
šírka:
 m
hrúbka:
 m
alebo
polomer:
 m
výška:
 m
typ a veľkosť uhlia
výsledok:
 kPa/m

Filtre z HDPE

Sorbofil GPE je rad uhlíkových filtrov špeciálne navrhnutých na prácu v korozívnom prostredí. Bioplynovanie, čistenie splaškov a priemyselnej závady, vo všetkých týchto prípadoch sa vyplatí použiť filtre Sorbofil GPE spolu s uhlím Sorbotech.

Sorbofil GPE-S 1250

Sorbofil GPE-S 1250

Čistenie plynov s korozívnymi vlastnosťami vyžaduje použitie zariadení odolných voči pôsobeniu nepriaznivých podmienok počas činnosti. Príkladom takejto inštalácie môže byť čistenie bioplynu, kde je jednou z hlavných znečisťujúcich látok sírovodík, vysoko korozívna zlúčenina, často vo veľmi vysokých koncentráciách. Použitie štandardných oceľových filtrov so sebou nesie riziko korózie a, čo s tým súvisí, závažné závady a zastavenie inštalácie na čas opravy. Filtre Sorbofil GPE sú vyrobené z vysokoodolného materiálu HDPE, ktorý nepodlieha poškodeniu pod vplyvom korozívnych zlúčenín.

Sorbofil GPE je rad uhlíkových filtrov na čistenie plynov. Vhodný model z typového radu sa vyberá na základe veľkosti prietoku a ďalších informácií týkajúcich sa cieľových pracovných podmienok zariadenia. Naše filtre môžu byť prispôsobené projektovým pokynom klientov - pridanie ďalšej izolácie alebo prevedenie filtra s dvojitými stenami nepredstavuje žiadny problém. Ako výplne filtrov Sorbofil sa používa aktívne uhlie SORBOTECH. Druh použitého aktívneho uhlia závisí na pracovných podmienkach a je zakaždým vyberané špecialistami ACES SA.

Filtre Sorbofil GPE môžu byť doplnené o prídavné prvky, ako sú:

 • napájacia a kontrolná automatika
 • mechanický eliminátor kvapiek zo vzduchu
 • ventilátor

Filter pracuje do okamžiku nasýtenia aktívneho uhlia. Výmeny realizované našou firmou tvoria komplexnú službu a svojim rozsahom zahŕňajú:

 • dodávku nového aktívneho uhlia
 • vytiahnutie spotrebovaného aktívneho uhlia z filtrov
 • nasypanie čerstvého aktívneho uhlia do filtrov
 • likvidáciu odpadu spolu s odovzdaním protokolu o odovzdaní odpadu

Prosím, kontaktujte nás za účelom výberu riešenia prispôsobeného vašim potrebám.
 

Prečítajte si tiež:

Uhlíkové filtre

Filtre Ferrotex

Kontakt

ACES SA

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl


  

Copyright 2020 Aces SA