Sorbofil GPE je rad uhlíkových filtrov špeciálne navrhnutých na prácu v korozívnom prostredí. Bioplynovanie, čistenie splaškov a priemyselnej závady, vo všetkých týchto prípadoch sa vyplatí použiť filtre Sorbofil GPE spolu s uhlím Sorbotech.

Sorbofil GPE-S 1250

Sorbofil GPE-S 1250

Čistenie plynov s korozívnymi vlastnosťami vyžaduje použitie zariadení odolných voči pôsobeniu nepriaznivých podmienok počas činnosti. Príkladom takejto inštalácie môže byť čistenie bioplynu, kde je jednou z hlavných znečisťujúcich látok sírovodík, vysoko korozívna zlúčenina, často vo veľmi vysokých koncentráciách. Použitie štandardných oceľových filtrov so sebou nesie riziko korózie a, čo s tým súvisí, závažné závady a zastavenie inštalácie na čas opravy. Filtre Sorbofil GPE sú vyrobené z vysokoodolného materiálu HDPE, ktorý nepodlieha poškodeniu pod vplyvom korozívnych zlúčenín.

Sorbofil GPE je rad uhlíkových filtrov na čistenie plynov. Vhodný model z typového radu sa vyberá na základe veľkosti prietoku a ďalších informácií týkajúcich sa cieľových pracovných podmienok zariadenia. Naše filtre môžu byť prispôsobené projektovým pokynom klientov - pridanie ďalšej izolácie alebo prevedenie filtra s dvojitými stenami nepredstavuje žiadny problém. Ako výplne filtrov Sorbofil sa používa aktívne uhlie SORBOTECH. Druh použitého aktívneho uhlia závisí na pracovných podmienkach a je zakaždým vyberané špecialistami ACES SA.

Filtre Sorbofil GPE môžu byť doplnené o prídavné prvky, ako sú:

  • napájacia a kontrolná automatika
  • mechanický eliminátor kvapiek zo vzduchu
  • ventilátor

Filter pracuje do okamžiku nasýtenia aktívneho uhlia. Výmeny realizované našou firmou tvoria komplexnú službu a svojim rozsahom zahŕňajú:

  • dodávku nového aktívneho uhlia
  • vytiahnutie spotrebovaného aktívneho uhlia z filtrov
  • nasypanie čerstvého aktívneho uhlia do filtrov
  • likvidáciu odpadu spolu s odovzdaním protokolu o odovzdaní odpadu

Prosím, kontaktujte nás za účelom výberu riešenia prispôsobeného vašim potrebám.
 

Prečítajte si tiež: