Aces SA
z nedávnej doby:
 • Zoznámte sa prosím s informáciami o čistení bioplynu.
 • Zoznámte sa prosím s našou ponukou filtrov vyrobených z HDPE
 • Filtre Ferrotex – už v ponuke ACES SA
 • uhlie SORBOTECH – prezrite si široké spektrum našich&

vypočítať pokles tlaku

prietok vzduchu
 m3/h
rozmery uhlíkového podložia
dĺžka:
 m
šírka:
 m
hrúbka:
 m
alebo
polomer:
 m
výška:
 m
typ a veľkosť uhlia
výsledok:
 kPa/m

Uhlíkové filtre

S ohľadom na vysokú absorpčnú schopnosť aktívneho uhlia je toto široko používané v mnohých odvetviach priemyslu. Aby sme ale dosiahli očakávaného výsledku, je nevyhnutné zaistiť optimálne podmienky, v ktorých bude absorpčný proces prebiehať najefektívnejšie. Okrem použitia vhodného aktívneho uhlia (pôvod aktívneho uhlia, vnútorná štruktúra) má obrovský význam tiež výber vhodného uhlíkového filtra. Iba správne vybraná filtračná jednotka zaistí efektívne a bezpečné používanie uhoľného podložia. Tvar koncového projektu ovplyvňujú nasledujúce faktory:

 • druh a množstvo čisteného média
 • teplota čisteného média
 • koncentrácia nečistôt
 • vyžadovaná úroveň redukcie nečistôt
 • vyžadovaný pracovný čas uhlíkového filtra

Zohľadnenie vyššie uvedených faktorov umožní optimálnu voľbu filtračného riešenia pre potreby klienta. Vďaka bohatým skúsenostiam Vám pomôžu špecialisti ACES pri výbere vhodného riešenia. Medzi našou firmou ponúkanými filtrami môžete nájsť malé filtre z čiernej ocele na čistenie výrobných splaškov a kontajnerové riešenia na čistenie prúdu vody nad 30 000 m3/h. Uhlíkové filtre ACES možno použiť v každej aplikácii, kde je nevyhnutné účinné zníženie množstva organických a niektorých neorganických zlúčenín. Ako príklady takýchto aplikácií môžu poslúžiť:

 • čistenie pitnej vody
 • čistenie splaškov
 • redukcie VOC (filtre do lakovacích kabín, filtre pre lakovne apod.)
 • dezodorizácia (prekladacie haly odpadov, triedičky, čističky odpadových vôd)
 • čistenie bioplynu (odstraňovanie sírovodíka, odstraňovanie siloxanov)

Široké technické možnosti a využívanie moderných technológií nám umožňujú výrobu vysoko výkonných uhlíkových filtrov podľa pokynov klienta. Okrem dodávok uhlíkových filtrov spolu s uhlím Vám ponúkame komplexné služby výstavby priemyselných filtračných obehov, ktoré sú obohatené o prípravu projektu a výstavbu filtračnej inštalácie.

Prečítajte si tiež:

Filtre Ferrotex

Filtre z HDPE

Kontakt

ACES SA

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl


  

Copyright 2020 Aces SA