Aces SA
z nedávnej doby:
  • Zoznámte sa prosím s informáciami o čistení bioplynu.
  • Zoznámte sa prosím s našou ponukou filtrov vyrobených z HDPE
  • Filtre Ferrotex – už v ponuke ACES SA
  • uhlie SORBOTECH – prezrite si široké spektrum našich&

vypočítať pokles tlaku

prietok vzduchu
 m3/h
rozmery uhlíkového podložia
dĺžka:
 m
šírka:
 m
hrúbka:
 m
alebo
polomer:
 m
výška:
 m
typ a veľkosť uhlia
výsledok:
 kPa/m

Suché filtračné piesky a štrky

Získavame najkvalitnejšie sušené filtračné piesky určené na filtráciu vody. Piesok sa vyrába podľa najpokročilejšej technológie vstupného opracovania, je mnohokrát preplachovaný, sušený a preosievaný tak, aby bola zaručená čo najvyššia kvalita a nízky obsah subzŕn a nadzŕn. Piesok zodpovedá norme PN - EN 12904 "Výrobky používané na úpravu vody určené na ľudskú spotrebu - Kremenný piesok a kremenný štrk"

 

Názov Popis
Špecifikácia pieskov a štrkov - SUCHÉ Najkvalitnejšie sušené filtračné piesky určené na filtráciu vody. Vyrábaný podľa najpokročilejšej technológie vstupného opracovania, je mnohokrát preplachovaný, sušený a preosievaný tak, aby bola zaručená čo najvyššia kvalita a nízky obsah subzŕn a nadzŕn. Iná zrnitosť na objednávku klienta.

Zrnitosť 0,4 - 0,8 mm

Zrnitosť 0,5 - 1,0 mm

Zrnitosť 0,71 - 1,25 mm

Zrnitosť 1,4 - 2,2 mm

Zrnitosť 2,0 - 3,15 mm

Zrnitosť 2,0 - 4,0 mm

Zrnitosť 3,15 - 5,6 mm

Zrnitosť 5,6 - 8,0 mm

Zrnitosť 8,0 - 12,5 mm

Zrnitosť 8,0 - 16,0 mm

Zrnitosť 16,0 - 25,0 mm

Zrnitosť 25,0 - 32,0 mm

 

Zrnitosť 25,0 - 64,0 mm

 

Prečítajte si tiež:

Mokré filtračné piesky a štrky

Kontakt

ACES SA

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl


  

Copyright 2020 Aces SA