Aces SA
z nedávnej doby:
 • Zoznámte sa prosím s informáciami o čistení bioplynu.
 • Zoznámte sa prosím s našou ponukou filtrov vyrobených z HDPE
 • Filtre Ferrotex – už v ponuke ACES SA
 • uhlie SORBOTECH – prezrite si široké spektrum našich&

vypočítať pokles tlaku

prietok vzduchu
 m3/h
rozmery uhlíkového podložia
dĺžka:
 m
šírka:
 m
hrúbka:
 m
alebo
polomer:
 m
výška:
 m
typ a veľkosť uhlia
výsledok:
 kPa/m

Účinnosť adsorpcie

Pri odpovedi na otázku, aké zlúčeniny majú byť adsorbované aktívnym uhlím možno odpovedať, že adsorbované budú organické zlúčeniny a niektoré väčšie zlúčeniny a neorganické častice, ako sú jód a ortuť. Všeobecne možno prijať, že 90% organických zlúčenín môže byť adsorbované aktívnym uhlím, iba 10% možno uznať za slabo adsorbovateľné alebo neadsorbovateľné. Avšak nie všetky zlúčeniny sú adsorbované s rovnakou účinnosťou a priebeh procesu adsorpcie závisí na mnohých faktoroch.

K najdôležitejším z nich patrí:

 • charakter a druh odstraňovaných zlúčenín - lepšie adsorbované sú zlúčeniny s vyššou molekulárnou hmotnosťou, nižším tlakom nasýtenej pary a vyššou teplotou varu.
 • typ použitého aktívneho uhlia - prispôsobenie veľkosti a priemeru pórov odstraňovaným zlúčeninám zvyšuje efektívnosť a výkonnosť procesu
 • koncentrácia odstraňovaných zlúčenín - schopnosť adsorpcie rastie spolu s koncentráciou
 • vlhkosť - vo väčšine prípadov znižuje nárast vlhkosti účinnosť procesu adsorpcie
 • tlak - nárast tlaku zvyšuje objem adsorpcie
 • teplota - účinnosť adsorpcie sa znižuje spolu s nárastom teploty
 • prítomnosť iných zlúčenín - jednotlivé zložky zmesi súperia o miesto v póroch aktívneho uhlia
 • dĺžka kontaktu - odporúčaná dĺžka kontaktu uhlia s čisteným médiom je pre jednotlivé procesy rôzna

Ukážková izoterma adsorpcie pre proces odstraňovania ChUT z priemyselných splaškov. Graf ukazuje rozdiely v účinnosti v závislosti na použitom aktívnom uhlí.

Ukážková izoterma adsorpcie pre proces odstraňovania ChUT z priemyselných splaškov. Graf ukazuje rozdiely v účinnosti v závislosti na použitom aktívnom uhlí.

Schopnosť využívať vyššie uvedené zásady spolu so špeciálnymi znalosťami ohľadom použitého produktu sú kľúčové pri výbere vhodného riešenia založeného na aktívnom uhlí. Tím ACES SA vyvinie na zásade svojich skúseností všetko úsilie, aby navrhnuté aktívne uhlie zaistilo maximálnu účinnosť. Pre získanie odpovedí na Vaše doplňujúce otázky kontaktujte oddelenie Kontakt

Prečítajte si tiež:

O aktívnom uhlí

Druhy a uplatnenie aktívneho uhlia

Adsorpcia na aktívnom uhlí

Príprava aktívneho uhlia

Kontakt

ACES SA

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl


  

Copyright 2020 Aces SA