Aces SA
z nedávnej doby:
  • Zoznámte sa prosím s informáciami o čistení bioplynu.
  • Zoznámte sa prosím s našou ponukou filtrov vyrobených z HDPE
  • Filtre Ferrotex – už v ponuke ACES SA
  • uhlie SORBOTECH – prezrite si široké spektrum našich&

vypočítať pokles tlaku

prietok vzduchu
 m3/h
rozmery uhlíkového podložia
dĺžka:
 m
šírka:
 m
hrúbka:
 m
alebo
polomer:
 m
výška:
 m
typ a veľkosť uhlia
výsledok:
 kPa/m

Adsorpcia na aktívnom uhlí

Čistenie použitím aktívneho uhlia je možné vďaka využitím javu adsorpcie. Jednoducho povedané tento jav spočíva v hromadení sa čiastočiek plynov alebo tekutiny na povrchu pevného telesa, ktorému sa vraví adsorbent.

Adsorpcie môžeme s ohľadom na typ pôsobenia rozdeliť na:

  • fyzickú adsorpciu - jej základom sú Van der Waalsove sily
  • chemickú adsorpciu - k interakcii medzi molekulami a adsorbátom dochádza cestou chemických reakcií

Druh adsorpcie môžeme stanoviť na základe:

Tepla procesu - malého pri fyzickej adsorpcii oproti veľkému pre príslušné reakcie v prípade chemisorpcie

Reverzibility procesu - látka adsorbovaná počas fyzického pôsobenia môže byť ľahko odstránená počas procesu regenerácie, zatiaľ čo odstránenie chemicky adsorbovanej vrstvy je ťažšie a vyžaduje drastické podmienky

Hrúbky adsorpčných vrstiev - pri fyzickej adsorpcii môže ich hrúbka zodpovedať niekoľkým priemerom častíc adsorbátu (pri správnych hodnotách tlaku a teploty) zatiaľ čo v dôsledku chemisorpcie sa vytvárajú jednočasticové vrstvy

Vďaka vysokému stupňu čistoty a jednoduchosti používania sa aktívne uhlie stalo adsorbentom so širokým uplatnením. Adsorpcia nevyvoláva zmeny chemického zloženia čisteného média, preto sa vlastnosti aktívneho uhlia využívajú v mnohých technologických procesoch.

Odborné znalosti ohľadom adsorpčných procesov a dlhoročné skúsenosti tímu inžinierov ACES SA umožňujú zvoliť vhodný druh aktívneho uhlia tak, aby bolo dosiahnutého efektu očistenia, ktoré bude plne zodpovedať očakávaniam našich klientov.

Prečítajte si tiež:

O aktívnom uhlí

Druhy a uplatnenie aktívneho uhlia

Účinnosť adsorpcie

Príprava aktívneho uhlia

Uhlie Sorbotech

Kontakt

ACES SA

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl


  

Copyright 2020 Aces SA